Cum identificăm un angajat demotivat?

Gradul de motivare al oamenilor in cadrul unei oragnizații este foarte important. Un angajat satisfacut la job este mult mai productiv decât unul demotivat, acesta contribuind în același timp la menținerea și dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe performanță, spirit de inițiativă și spirit de echipă. Cei demotivați vor avea exact efectul opus asupra organizației. De aceea, ca și manageri, este important să urmărim cu atenție semnele prin care putem identifica lipsa de motivație in cadrul echipei pe care o conducem și să încercam pe cât posibil să eliminăm cauzele. Iată câteva tipare comportamentale care ar putea indica lipsa motivației:

 • Absenteism: ajuns târziu, plecat devreme, concedii medicale
 • Interes crescut pentru lucrul de acasă (home office)
 • Nemulțumire generalizată sau punctuală fața de management, colegi, cultură oraganizatională
 • Abateri de la regulamentul si politicile companiei
 • Scăderea calității și volumului muncii prestate
 • Dezinteres pentru dobândirea de noi competențe in cadrul companiei
 • Indisponibilitate pentru efort
 • Evitarea responsabilității
 • Izolare fata de echipa sau departament in semn de protest
 • Lipsă inițiativă, nu rezolva proactiv o problema cand o observă, nu propune soluții de îmbunatățire
 • Nerespectare termene limită
 • Rezistența sporită la schimbare
 • Se limiteaza cu strictețe la fișa postului
 • Petrece timp ocupandu-se de lucruri personale nelegate de job

Efectele asupra organizației:

 • Scăderea performaței companiei
 • Creșterea frecvenței plângerilor din partea clienților
 • Rată mare de rotire a personalului tradusă prin costuri adiționale
 • Impact negativ asupra brand-ului companiei atât pentru clienți cât și pe piața muncii
 • Dificultate mărită sau imposibiliatea implemetarii de proiecte noi

De fapt, în sinteză, un angajat demotivat costă compania bani, direct sau indirect! De aceea orice organizație ar trebui sa facă survey-uri si analize regulate (cel putin anual) prin care să determine gradul de satisfacție al angajaților săi. Ar trebui indentificați factorii demotivanți și remediați. Toți managerii ar trebui să aibă ca și obiectiv de performanță scris și măsurabil gradul de motivare al echipei. Asta pentru că de cele mai multe ori chiar managerii inșiși sunt principalul factor demotivant.

Bookmark the permalink.